Schizis

Bericht geplaatst op: 16-10-2007 om 19:52


Inleiding
Schizis is een aangeboren afwijking waarbij het weefsel van de lip en/of het gehemelte van een kind of baby niet zijn dichtgegroeid. Een gespleten lip is een smalle opening of kloof in de huid van de bovenlip, die soms helemaal tot onderaan de neus doorloopt. Een gespleten gehemelte is een opening tussen het gehemelte en de neus.

Oorzaak
De precieze oorzaak is niet bekend, maar men neemt aan dat vooral aangeboren factoren een rol spelen. De afwijking ontstaat tijdens de vroege stadia van de ontwikkeling, in de eerste weken van de zwangerschap.

Verschijnselen
De aandoening kan in drie vormen voorkomen:
• gespleten lip enkel of aan twee kanten
• combinatie van gespleten lip en kaak
• combinatie van gespleten lip, kaak en gehemelte
Een gespleten lip komt vaker voor bij jongens en een gespleten gehemelte vaker bij meisjes.

Diagnose
De diagnose gespleten lip en/of gehemelte wordt gesteld tijdens het lichamelijk onderzoek van een pasgeborene. Met een echo tijdens de zwangerschap kan de afwijking al voor de geboorte worden vastgesteld.

Complicaties
De voeding bij een baby geeft meestal problemen.
Op latere leeftijd kunnen complicaties voorkomen als:
• slecht horen
• veelvuldige verkoudheid
• spraakdefecten
• ontbrekende of juist te veel tanden
• misvormde of verkeerd geplaatste tanden
• meer kans op gaatjes.

Behandeling
Er zijn reconstruerende operatietechnieken om een gespleten lip en gehemelte te verhelpen. De behandeling van een gespleten gehemelte kan meerdere operaties omvatten.

Belemmering van de spraak
Kinderen met een gespleten lip of gehemelte kunnen moeite hebben met praten; hun stemmen zijn vaak nasaal en zacht. Dit geldt echter niet voor alle kinderen.

Emotionele en sociale gevolgen
De zichtbare afwijking aan het gezicht kan ertoe leiden dat het kind weinig eigendunk heeft en dat het gepest wordt door andere kinderen. Het is belangrijk dat de ouders leren, en ook het kind hierbij helpen, om op een goede manier met deze problemen om te gaan.

Emotionele en sociale gevolgen in Bangaladesh
In een land als Bangladesh zijn de sociale gevolgen desastreus voor de schizis-patienten, nl.:
Zij vormen de echte outcasts van bangla
Zij worden als een straf van God gezien en worden door hun ouders niet geaccepteerd
Zij hebben geen vriendjes of vriendinnetjes en worden op school niet toegelaten.

Als zij geopereerd worden zijn het plotseling volwaardige mensen.


klik links voor meer informatie

 

Doe een donatie via banknummer BHS 1047.15.375 | IBAN: NL68 RABO 0104715375 te Zevenaar

tandheelkundige hulp

tandheelkundige hulp

de praktijk aan boord

reisverslagen

reisverslagen

- van reizen door vrijwilligers
- info over de reistijd
- praktische zaken m.b.t. de reis
- visumaanvraag

overige hulp

overige hulp

- hulp vanaf een boot
- schizis
- andere problemen dan schizis
- staaroperaties

friendship en bhsn

friendship en bhsn

- organisatievorm
- doelstellingen

sponsoring

sponsoring

- 22.000 euro
- huwelijkskado`s
- parels uit Bangladesh
- snert en Bangladesh

bangladesh

bangladesh

informatie en hyperlinks